Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek Prána - jest forma vibrující energie, která nás všechny obklopuje, ať to chceme, nebo ne. Jedná se o energii,jenž, vše prostupuje a tedy je i v nás. Je TO BOŽSKÁ ENERGIE.  A my, jsme každý jí prostoupen, jsme její nedílnou součástí. Jediný způsob, jak ji lze snad ignorovat, je strčit hlavu do písku jako pštros a dělat, že není. Stejně to nic nezmění, ale je to pro mnohé obrana před přiznáním působení, této - Vyšší Energie, kterou jsme diky Bohu každým okamžikem neustále tvořeni a udržováni při životě v tomto těle. Možná, kdyby lidé připustili její existenci, blíže se s ní seznámili, pak by pochopili, jaká je to úžasná síla, která je může, coby zdarma daný Boží dar, vyléčit od mnoha neduhů a tím mám na mysli napětí a každodenní stres, bolesti hlavy, angíny, chřipky, úzkostné stavy, různé poškození tkáně, nebo i orgánová  postižení. Sem se řadí i takové nemoce, jako (je v různých pramenech o léčbou pránou zmiňována), léčba rakoviného bujení.   /Mimo jiné v poslední době a zejména v posledních pár letech se toto zhoubné onemocnění rozšířilo více než, kdy v minulosti a to hlavně u nás. A tak i podle některých lékařů, jenž se snaží s těmito nádory a metastázemi též bojovat, je to stav více než alarmující./                                                                                                                  Dar léčení pránou, je zde jednou z možností, kterým se tato onemocnění přinejmenším zpomalí a dokonce jej, toto bujení pránickou božskou léčbou lze, zastavit či zcela odstranit. Především by snad stálo za uvážení jakým druhem života dotyčný doposavaď žil, čím se zabýval jak se stravoval atd. Neboť neléčí-li se celý komplexní člověk, to znamená nejen tělo, ale psychická a duchovní stránka člověka, tak pak se časem vše může vrátit do vyjetých kolejí. Lidé často a velice rychle zapomínají na to, jakých milostí, úlev a darů se jim dostalo a dostává každého ,,obyčejného" dne. Dá se tedy s klidnou myslí říci, že škodlivé vlivy, kterými dnešní uspěchaná doba na nás útočí, jenž poškozují a narušují tak naše tělesné i duševní zdraví, dají se tyto stavy, změny, poranění, velice dobře pránickým léčením vyhojit. Ale je nutné již špatného od té doby si nepřidávat a žít hodnotnějším a tedy kvalitnějším druhem smýšlení a vůbec celého života. K této léčbě můžeme také osobně přispět správným stravováním. Dojde-li k poruše, ať je to tedy na poli tělesném či duševním, pak je zde tato možnost, jak ony negace eliminovat a vzniklé potíže poté postupně vymizí.                                                                          Uvědomíme-li si, že každý z nás je originál a máme různé schopnosti, neboli dary, pak by neměla zde být pražádná překážka přiznat nejen sobě, ale i druhým, druh určité vyjimečnosti a v tomto případě dar, ať již vrozený, nebo časem nabitý jenž je označován jako pránické léčení. Je však smutné, že někteří díky své nevědomosti, proti této a jim podobným, netradičním způsobům léčení, brojí a zatracují je.Léčení pránou, není žádné šarlatánství, nebo podvod na lidi, ale jedná se o účinnou a šetrnou metodu, jak sobě i druhým napomoci opět ku zdraví. Ale o jejích účincích by možná měli druhým co říci ti, kteří tuto léčbu osobně podstoupili a mají s ní tak osobní zkušenost.                                                                                    Současná tradiční medicína jakkoli je účinná, nemá stále lék na všechno a snad proto, se dnes nabízí různé druhy alternativního léčení, k němuž pránické léčení oprávněně patří a napomáhá tak podpůrně svou silou léčbě, kterou provozují lékaři, neboť tuto jejich léčbu nejen podporuje, ale samo i léčí a proto lze dojít rychlejšího vyléčení. Díky tomuto způsobu se postižená místa energetizují a postižené orgány či tkáně se dříve revitalizují. Prána ačkoli je to jemná energie, tak neubírá jí to nikterak na síle, kterou je schopna působit v boji s chorobami, jenž se u mnohých vyvinou díky nezdravému způsobu, režimu života, nebo nedostatečnému kvalitnímu stravování a díky již tak energeticky zubožené potravě, kterou si draze kupujeme. Při pránickém způsobu léčení musí zde být ten, který je schopen a ochoten léčit, ale i ten který je ochoten se léčit.Vždyť kdo by nechtěl být zdráv?

Při tomto léčení se opětovně nastoluje v lidském těle, ale i u zvířat či rostlin opětovného energetického vyvážení a veškeré blokace jsou odstraňovány. Stará a nemocná tkáň se musí na energetické rovině, nejdříve odstranit. A teprve až poté vložit, novou a to i s určitou vloženou informací, léčivou afirmací, která napomůže rychlejší regeneraci buněk v daném místě, pak se ono místo opět zacelí a urovná se též i aura. Délka léčby i rychlost s kterou je ta, či ona nemoc vyléčena, záleží na její závažnosti a akutnosti. Tím tedy jsou proto spojena i další následná ošetření. Z vlastní zkušenosti vím, že léčba úzkosti je téměř u klientů okamžitá, pozorovatelná a odcházejí naplněni a uvolněni. U jiných neduhů to trvá o něco déle než odezní, ale se stejně pozitivním účinkem. Zde bych rád uvedl jednu nedávnou léčbu, kdy jsem pracoval na jedné dívčině,která měla silné bolesti v paži a i když bylo na léčbu minimum času tak kolem 5-10 minut, po jejím odchodu domů mi přišla sms, že ruka již ji skoro nebolí a je to o hodně lepší a že zrovna seká si kosou pro koně trávu.Touto zprávou jsem byl, nejen sice potěšen, ale i zaskočen, neboť by správně měla dát té ruce, alespoň ten den klídek, avšak účel to splnilo a to i když pracovala ihned po léčbě, ošetření.Tak co s tím jsem mohl dělat. Hlavně, že se cítila již celkem bez problémů a věřím, že příště pokud bude mít potřebu to ještě více vyléčit, tak se sama ozve.Zatím se neozvala, tak asi je vše v pořádku.                                                                                                                                           Pokusme si uvědomit a uvědomíme-li si, z čeho se skládá vše živé, že to jsou určité pouhé shluky energetických polí, vibrační pole, které se našim smyslům zdají coby pevné objekty /a my je ve své nevědomosti v které jsme po léta udržováni také za ně považujeme,věříme těmto iluzím/, je pohled a důvěra v tuto neinvazivní léčbu o hodně přijatelnější, neboť se jedná o energetickou výměnu informací a doplnění chybějící energie spojenou s odstraňováním energie z negativně zasažené tkáně. Nebojte se přijmout pránické léčení přicházející, překročte ony hranice strachu a obav z tohoto druhu léčení, nebo představ o možnosti léčby, jenž je prováděna s láskou i ohledem na klienta, jemuž se dostává této pomoci. O tento druh léčení se zajímám již dlouho, ale praxe se soustřeďuje především zatím  na rodinu a známé ,kde ji spojuji navíc s  masáží zad, mačkáním akupunkturních bodů a pokud je potřeba používám, buď moxování, ale i baňkování.Vždyť cokoli pomůže, je dobré a správné.

                           ========================                                                                                                                      Kniha Bible řiká v Pavlově dopise 1. Korinťanům ve 12 kapitole ve verších 4-10 a k lepšímu porozumění je vhodné si přečíst i 11 verš. V této části Nového Zákona se říká:,,Jednomu každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku .Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož Ducha. Jinému pak víra v témž Duchu, jinému pak darové uzdravování v jednostejném Duchu." Dejme si však velký pozor na to po jaké cestě jsme se vydali, jaké ovoce nese. Někteří lidé v zájmu svého věhlasu odvádějí druhé za sebou a to je chybné a zhoubné.Stává se to pak půdou k zasetí démonských a satanských technik.Pravý dar, dar léčit dostávali lidé vždy a jen od Boha, ale vždy mějme na paměti také slova z Bible, že satan se snaží svést lidi na svou stranu, činěním různých divů, snaží se lidi strhnout a vést je ke svým cílům. Satan se ukazuje sám z počátku jako ten který vlastní samotný zdroj světla a života, že je on sám zdrojem pravého světla a síly, že andělem světla.Toto jeho jednání je však v samotném božím slově Bibli dávno dávno již odhaleno, abychom stáli bdělí, na stráži před jeho pletichami.Děkujme Bohu za toto varování, abychom nepadli do jeho sítí.

 

                            =Obrazek                                                     Samotné pránické léčení pracuje zejména s našimy aurickými obaly  našeho těla s kterými se můžeme setkat nejen u lidí,ale také u zvířat,stromů květin atd.                                                                   Tyto energetické obaly jsou mnohovrstevné a každá z těchto vrstev má určitou vibraci, tedy barvu, hustotu a energii, která může býtz vnějšku,,,díky" ataku narušena. Pokud jsou tyto obaly, které se na sebe váží a přechazejí plynule do sebe poškozeny, otevíra se oním poškozováním, neschopnost našeho těla účinně se bránit před  dalšími vnějšími ůtoky, škodlivými vlivy a následně se objevují  u nás poté, tělesné nebo psychické potíže, které nás sužují a berou nám, náladu a tělu i sílu něco proti tomu dělat, protože je narušena nejen naše aura, ale též již i náš imunitní systém. Chybí nám pak energie jenž těmito trhlinami uniká. Je však zde možnost tyto díry a škodlivou energii z těla prostřednictvím pránického léčení vyjmout(vypudit), odebrat a vložit tam novou a zdravou, tyto obaly našeho těla urovnat a opět ona poškození uhladit, pak máme možnost daného člověka, ale i při samoléčení, zbavit opět tělo všech potíží, neboť naše tělo získalo léčbou  opět větší sílu odolávat různým atakům.                                                                                                                                      Vždy je, ale důležité,aby se dotyčný chtěl léčit a souhlasil s tím nejen navenek, slovně, především a také věřil v sobě samém. Ti kteří se již navenek o tomto způsobu léčení vyjadřují jako o blbosti a že na ně takový věci nepůsobí a tak podobně, je tu blok a  snaha dotyčnému pomoci je v přímém konfliktu s ním samotným, kdy jeho vnitřní postoj se silně brání, nechce se snad ani vyléčit, nebo věří raději jen přístrojům, neboť to je pro něj jaksi hmatatelnější a  spolu s pilulemi zajisté větší nadějí na jeho potíže, vidí v tom procentuelně více možností se vyléčit, nežli ,,našemu,, vlastně si uvědomme, BOŽÍMU daru léčení pránickému a i naší ochotě se o daného člověka se zajímat.           Sám mám s takovými lidmi zkušenost, ale kdo chce sedět dál v čekárnách, tak ať si sedí, protože i když jim sdělíte, jak se mnozí díky onomu zde již výše jmenovanému pránickému léčení měli možnost  vyléčit, dostat do stavu, který byl zbaven předešlých potíží, stejně tomu něvěří.                                                                                                                                                                                         K léčení je tedy zapotřebí, aby jsem se také zeptal Vyšší Síly, Boha, zdali toho určitého člověka mohu léčit, poté mít i od pacienta souhlas k léčbě, tím se rozumí také jeho chuť se nechat takto ošetřit, léčit. Je to velkou pomocí v překonávání bariér, když dotyčný  nejen chce, ale také tomu i věří. Někdy stačí i pouhá ochota tomu uvěřit.                                          Teprve pak se jeho stav při léčbě dostává lehčeji do stavu, kdy se energetické obaly i jejich zcelení může realizovat a to s ohodně větším úspěchem. Pokud bychom však chtěli léčit dotyčné jen podle barvy aury, musíme si uvědomit, že její barva se může díky nějakému stresu zabarvit zcela jinak.  A proto je dobré, když si dotyčného, či dotyčnou, rukama jejich auru tzv.,,proskenujeme".Tak se nám dostane více správných informací, neboť zjistíme, kde je energie zablokovaná, nebo se ji zas nedostává. Pro to osobně používám nejen ruce k zjištění energetického stavu, ale i pendlu. Přeji vám, aby jste v sobě objevili také  tuto schopnost a cvičili se v ní, co nejčastěji. Vždyť je též řečeno ,,proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno". Avšak dejte pozor, abyste nebyli těmito a jim podobnými praktikami a to je jedno zdali jsou nazývány bílou či černou magií na scestí. Vsoučasnosti si myslím, že je lépe se těmto praktikám včas zcela vyhnout, aby člověk nepadl do osidel záhuby, jenž bývají horší než sama onemocnění. Pakliže objevíte a dostanete tento dar, pak pomáhejte druhým i sobě avšak nestavte na tom.

Obrazek

.

 

 Nyní ještě pár vhodných knih které se mě líbily a zaobírají se také touto technikou: Je to kniha-Bioenergie bez záhad-od Radmily Zemanové tu vydalo v roce 1991 nakladatelství BABTEX, ta již patrně nebude na pultech knihkupectví, pokud ji opět nevydaly znovu, ale dá se sehnat v antikvariátech-občas. Druhou knihou je ta,která se přímo zaobírá léčením pránou a je to kniha s názvem-Léčení Pránou od CHOA KOK SUI -ta je již mladšího data vydání, neboť ji vydalo nakladatelství Pragma v roce 1996. Je možné,že toho je dnes o mnoho více, tak alespoň trošku tyto dvě do začátku. Ahoj a hodně zdraví radosti i vytrvalosti při praktikování pránického léčení. Jan.

 

Obrazek

Život je neustálm hledáním vnitřní harmonie a každý z nás má k té své svůj vlastní klíč, jenže jsme za ta léta jaksi pozapomněli, kam jsme si jej vlastně  položili. Jde jen o to jej opět nalézt a k tomu dojdeme časem sami, nebo nás někdo láskyplně navede. Pomáhejme si a milujme druhé, jako sami sebe, nezapomínejme na sebe, ani na druhé, neboť, když rozdáváme lásku, šíříme světlo, klid a harmonickou i též tapokojnou, radostnou energii.

Staňme se osvěžujícím, silným pramenem síly, vnitřní pravdy, pokoje a plní zdravé, průzračné, láskyplné vše objímající Božské energie, kterou, dáli Bůh, pak můžeme pak léčit sebe i druhé, neboť se díky Lásce ke všem bytostem a stvoření, Lásce Boží, jenž je všude kolem nás, staneme sami též sloupem plným uzdravujícího světla a budeme uprostřed oné silné božské energie, jíž můžeme být léčeni, na těle i na duchu.

Na závěr tohoto článku bych chtěl podoktnout že jsme jako lidé milováni a máme vlastně jakousi ,,povinnost" milovat druhé a pomáhat jim, jak je nám shora Bohem dáno. Proto pomáhejme jak umíme touto svěřenou silou. Vždyť i když třeba jen podáme nemocnému sklenku s vodou, nebo mu natřepeme, načechráme polštář. Tak i toto jsou dary, jimiž můžeme druhému pomoci, neboť to jsou vzácné projevy lásky. Sem patří i obyčejné vyslechnutí, když mají k nám důvěru se svěřit. I takovýchto darů, kdy jsme i my obdarováváni si važme, ale hleďme výš. Jděme dál, tak to alespoň já osobně cítím a v napojení na Boží lásku a sílu, moudrost, rozšiřujme svá srdce i pro druhé a modleme se stále, abychom stáli pevně přimknuti k Bohu jako On stojí při nás, prostupuje námi samými. Učme se navzájem milovat a pomáhat si. To Vám přeji a také já se o to chci nadále stále více snažit, neboť toho není nikdy dost, aniž však ztratím ze zřetele Toho nejdůležitějšího, k němuž ač sice pomalu, se snažím dále vystupovat. Mějte se navzájem v úctě.To Vám všem přeji a se srdečným pozdravem se prozatím s Vámi loučím.  Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář