Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nevím ani jak bych měl začít, neboť ačkoli se vždy lépe píše o jiných, nežli o sobě a to ne z důvodu, že bych o jiných věděl snad více, ale protože, když člověk má psát o sobě, začne se mu to co prožil, všelijak prolínat a  nemá jaksi od osobních prožitých událostí, dostatečný odstup. Najednou se nemůže rozhodnout, co napsat dřív a připadá si zcela obyčejným a všedním ničím  nezajímavým člověkem. A také tomu tak je, i když bychom rádi všichni z té vší šedi, vystrčili mnohdy, alespoň nos.Je tu , ale to naše dlouze pěstované a vypiplané ego a to si chrání svoji identitu, svůj prostor a tak vše co by mohlo ohrozit jeho integritu, vše co nemůže mít poid kontrolou to odmítáme, bojíme se o svůj obraz, který jsme si o sobě vytvořili a snažíme se s ním v tomto světě před druhými prezentovat. Ano naše ego má a také rozsévá i nasává a to i z našeho okolí i rozšířený strach. Jak z těchto stránek vyplývá, je toho u mne trošku zájmově větší záběr. Myslím nyní těch mých zájmů o různorodé duchovní roviny, to kde jsem se potuloval, abych vytěžil z nich vždy to co mně posune dál, do větších duchovních hloubek, to podstatné pro můj duchovní vývoj a náhled na věci kolem sebe,.......abych lépe chápal sám sebe, ale také tak trochu více i ostatní lidi i uměl se lehčeji bez zvýšeného tlaku na třecí plochy mezi, nimi,  či Vámi, poněkud možno, také bez konfliktů  pohybovat, prostě, být pravdivým, příjemným, ale též pomáhající bytostí. Být tu pro ty kteří se snaží také rozvíjet a neustrnout jako solný sloup - Lotova žena A chci se snažit pomocí těchto stránek alespoň pouhou radou, pokud možno praktickou. Nenásilným způsobem, otevřít dveře možného objeveného vnímání, neboť těch silně sebevědomých křiklounů, co na sebe strhují ve světě kolem pozornost, je dnes všude vždy přehršle, dost.... 

Tak tedy. Asi v 13 letech jsem zjistil, že mám schopnost pomocí proutku vyhledat vodu a zjištění této schopnosti mne uvedlo na pole zájmu o věci a roviny paranormální, kdy jsem se začal hlouběji zajímat o přenosy myšlenek, o různé náboženské a filosofické nauky a nejen o tyto . Zájem o věci duchovní, se začal spolu s hatjajógou a dalšími směry jógy,( zejména tedy o bhaktijógu, radžajógu) aj. rozvíjet zejména tímto směrem. Asi dvakrát, až třikrát týdně jsem navštěvoval Unitárii, kde bylo možné se dozvědět bohaté  nformace i o jiných duchovních směrech, jako o křesťanství a buddhismu. Přednášky z nichž šel pokoj a láska, zde měl Eduard Tomáš (s nímž a také jeho ženou Mílou jsem měl možnost se setkat po letech i u nich na chatě u Jílového za Prahou) a hluboké přednášky zabývající se křesťanstvím zde měl též Weinfurter, což v oněch duchovně hubených dobách, bylo obé, jako balzám pro mou duši. Bylo mi zde i dopřáno se seznámit s přeloženými  texty přímo z Indie. Docházel jsem na tato duchovní sycení 2-3x týdně. To bylo asi v období kolem mých 16-19 let v let 1976-1979, kdy jsem pak sám doma cvičil jógická cvičení každý den podle těchto překladů. Snad díky jim, nebo to byla Vyšší vůle, dostalo se mi pak duchovní zkušenosti, kdy jsem prožíval,prožil a žil i jakýsi stav beztělesnosti. Viděl jsem se oddělen od tělesné schrány, shora, jak mé tělo bezvládně leží na posteli a jak i prvotní pocit Já, zcela po chvíli zmizel a ocitl jsem se ve stavu ůplného rozpadu mého jáství. Stoupal jsem coby ničím neohraničené a s ničím neztotožněné vědomí, kamsi dál a dál, stále vzhůrudo prostoru - a pojednou tu nebylo Nic. Ani tělo, ani pociťované já, jenom beztvaré, neohraničené a přitom Živoucí Vědomí, bytí -,, Jsem". ,,Já Jsem",jsem duchovní bytost, pouhé živoucí  Vědomí. Bylo to, jakobych si sáhl na něco nepopsatelného, ale Jsoucího. Onu Všejednotu duchovního, živoucího Bytí, z kterého jsme všichni vzešli a kde máme, ač si to mnozí neuvědomují, svůj původ, své pravé kořeny. Když jsem se při jednom vytělesnění, snažil tento stav netělesnosti opustit, bylo to těžké a trvalo to, ale nebyl jsem na toto vědomé dlouhé vytělesnění, které v ten den přišlo zcela připraven, a ačkoliv jsem neměl pojem o  reálném čase,trvalo to pro mne dost dlouho, než jsem opět uviděl své bezvládné tělo ležet v pokoji na posteli. Avšak, když jsem se snažil opět do něj vstoupit, nešlo to. Pro mne to byl tak trochu šok, neboť jsem na tuto situaci nebyl nastaven a objevil se kdesi ve mně i záblesk strachu. Bylo to ego, jenž se začalo bát o svůj hmotný příbytek. Jako by mi to tělo vůbec nepatřilo Leželo tam bezvládně a já se v oné chvíli vrátil o kus cesty zpět vzhůru, abych se ,,nahoře" zavázal k něčemu, o čem se nechci pro tuto osobní dohodu s Onou Vyšší Skutečností, Silou, zde více zmiňovat.Teprve poté mi to bylo jaksi umožněno vrátit se opět do hmotného těla a já se pokoušel znovu oživit, procítit ,,své" tělesné údy i nabýt opět, běžného lidského vědomí, což se i následně mi po delší době i podařilo. A tento zážitek u mne odstartoval ještě větší zájem o to co není běžným smyslům dovoleno vnímat, o to co se běžně nenosí.                                                                                                                                           Objevil jsem v sobě touhu, překračovat běžně lidmi dané a vnímané hranice, které, byly ještě okolím, brány za přijatelné. A já se jim ani nedivil a nedivím, ani dnes..Jen je mi těch, co se zabetonovali, zazdívají se za živa, do určitých schémat, vzorců omezeného vnímání líto. A snad tak tyto stránky pomůžou některému z nich, aby se poohlédl, uviděl onu prázdnotu svého života, za sebou zrekapituloval svůj dosud odžitý život a řekl si, tak takhle už ne, dost! Ačkoli, během tohoto stavu se u mne tenkráte objevil i strach, zdali budu moci dále, normálně fungovat, nejen v těle, ale i v tom světě kolem, můj zájem se o tyto věci spíše prohloubil a nenechal jsem se zastrašit. A dodnes sílí, dosud nepolevil, na což si vůbec nestěžuji a jsem za toto žití, duchovní nadšení a projití různých cest i s jejich zákrutami, stále velice vděčen a rád.                                                                                                                                                      Během let jsem pak zkoušel s kamarádem z práce, přenosy myšlenek na dálku, kdy jsem mu ve smluvenou hodinu posílal přes celou Prahu, na její druhý konec obrazy a druhý den jsem vyzvídal co on viděl, zda se přenos zdařil. Jindy, jsem byl též, já sám  například mou pratetou nevědomky kontaktován, během jejích posledních hodin života ačkoli jsem ji viděl v životějen coby malej kluk, bylo to pouze asi jen dvakrát. Dodnes je mi toto propojení jenž proběhlo tehdy, jakousi záhadou. V současnosti se moje zájmy a praktikování, rozšířili a to na detekování geopatoteních zón, silových míst, jejich vyhledávání za pomoci pendlu v práci nad mapou a to jak mapou na počítači i tou běžnou. Dále, je to oblast pránického léčení, která je úžasnou metodou, jak pomoci lidem a mám ji rád i když se jedná někdy o léčení jen na dálku. Spojuji svou aktivitu také i se šamanismem a jeho medicínou. Co se týká dalšího směřování a co mne zajímá ? Absolvoval jsem kurs akupresury, moxování a sportovní a rekondiční masáž, též baňkování, Zaujala mně i muzikoterapie ať již za pomoci tibetských misek, nebo chřestidel, zvuku šamanského bubnu.Takže, ačkoli a to i přes zcela odlišné duchovní směry, jako je: šamanismus, křesťanství, buddhismus, jóga duchovního zaměření - kterou však dost dobře nelze oddělit částečně i od její tělesné praxe, kdy probouzím svá energetická centra, tak si hluboce myslím a věřím, že lze je tu možnost otevřená brána kterou když projdeme je možné pak toto všechno duchovnívnímání, spolu propojit. Vždyť Bůh Stvořitel, je pouze Jeden. Je tu jen jeden Bůh, jenž je Duch, ano Velký Duch který vše Stvořil a stále tvoří, vše v sobě obsahuje, vším též prostupuje a oživuje to a přesto není ničím a nikým omezován, neboť On je Zdroj všeho Absolutno, Jednota.                                                                                                                 Je jen Jeden Absolutní Jsoucí. Tak to je a za tím si i stojím.                                                  Setkal jsem se i s mormony, přečetl Bhagavadgítu, část Koránu a prostudoval si Bibli, zejména Nový zákon. Jeden čas, se setkával a byl v těsném styku, po 17 let se svědky Jehovovými, sedával jsem, však i s Zen buddhisty,,meditoval na kurzech se žáky Šrí Chinmoe. Vše, mělo a má pro mne dodnes určitou a neoddiskutovatelnou hodnotu, neboť vše, se snaží o spojení s Vyšší Skutečností, řekněme Všemohoucím Duchem- Bohem, Stvořitelem, onou nejzazší Skutečností, onou Jsoucí Prajednotou, z níž vše vzniklo a do níž se vše zase vrací. Čas, který jsem i okrajově některým těmto směrům věnoval, nepovažuji za ztracený, ale beru to vše, jako určité vyzrávání, období pozvolné, osobní ,,transformace", časy plné osobních zkušeností. Byly to stupně,  jenž postupně vykrystalizovaly v moje současné duchovní náhlížení, vzrůst.                           Nikomu nechci nic vnucovat,ani jej přesvědčovat,neboť každý má právo jít svou cestou, kterou si zrovna pro sebe, stejně jako já osobně vybere. A je to jen a jen na něm samém, kam dojde, s kým se během cesty setká a co odhodí nebo naopak přijme. To co snad přijme, by nemělo být nic, ale z toho, co se zrovna teď nosí, nebo jsme jaksi zdědili. Ale mělo by to být to, co jsme osobně poznali ,o čem jsme v nitru hluboce a pravdivě přesvědčeni a tak trochu něco o tom díky vlastní zkušenosti alespoň víme, když už nic jiného. Cenné jsou vždy, více osobní prožitky a přesvědčení, nežli jen papouškování něčeho, o čemž jsou přesvědčeni ti druzí.                                                       Doba, kdy jsem se snažil těmito všemi cestami proniknout, byla pro mne obohacující, to platilo a platí i  když, se k těmto věcem přidalo  pránické léčení a také šamanismus. A dnes, tak alespoň částečně něco z toho, co jsem doposavad poznal a pochopil,  něco z toho i prakticky uchopil, se snažím zde na stránkách předložit. A otevřeně se také vyslovit k určitým aspektům našeho života.Navíc bych to, co jsem na těchto, této, duchovní cestě dosud zažil, ani neměnil. Za nic, co je tento svět dnes ochoten lidem nabídnout. Jedno však dnes po těch všech letech s určitostí vím, a to, že mé kořeny jsou pevně zakotveny, zakořeněny nejhlouběji v poselství a moudrost vycházející z Bible jako takové a křesťanství. Cítím, že odsud budu nejspíše vždy vycházet a kam se budu též rád, ochotně a s vděčností vracet.  Proto se budu asi nejčastěji  odvolávat na Bibli, zdroj hluboké duchovní a moudrosti i poselství, pro nás pro všechny, při všech mých budoucích promluvách.                                 

                                            ==========

Pokud Vás něco zaujalo, nebo třeba jen chcete reagovat, na to, co vám na mých stránkách  nesedělo, či by se zase ještě mohlo rozvinout. Nebo zajímalo by Vás to do větší hloubky,napište mi, na email a dejte mi tak zpětnou vazbu od vás. Díky. Možný kontakt, který mám  pro tyto příležitosti zde připraven je na emailu :SAMEK.JAN@email.cz

 

Obrazek

Hledejme a každý z nás, ať nalezne svůj směr, svou lehkost Bytí. Radost, lásku a plnost pokory, aby se v nás rozprostřel mír, jako jemný a hebký, příjemný šál, který nás bude chránit před nepříznivými vlivy. S pozdravem plným přátelství a přáním rozvoje vašeho i mého duchovního vědomí, Vás všechny hledající zdravím. Jan

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář