Jdi na obsah Jdi na menu
 


promluvy na duchovní témata

DUCHOVNÍ PROMLUVY                                                                                                                   Vážení  přátelé a duchovní badatelé, cestovatelé, vy kteří také někdy hledáte pomoc a odpověď na své hromadící se otázky, chtěl bych zde  pro Vás psáti  duchovní promluvy. Teprve nyní, jsem se rozhodl otevřít tyto promluvy a rozpravy a proto jejich zrození, bude ještě krátkou dobu trvat, nežli sem přibudou ony první okvětní plátky z duchovních květin, pro Vás snad vonných příspěvků. Promluvy budou rozvíjeny zejména na Božím slově Bibli. Jejich témata se začnou odvíjet na této biblické rovině, i když možná zazní, pro některá srovnání i myšlenky jiné, jenž s nimi budou jakýmsi způsobem korespondovat,rezonovat, souznívat. Nechtěl bych být nepružným,uzavřený i k jiným moudrostem, jenž nám svou nápomocnou  silou osvětlí, danou duchovní moudrost shora. Moudrosti, ktéré byly pro nás lidi našimi předky v minulosti zaznamenávány, ona cenná poselství, posunující nás tak na našich duhovních cestách, dál a dál. Proto ještě chvíli posečkejte, než v boží výživnou zelenou píci, to zde plněji vyroste. K sytosti, pro nás, pro všechny. Ať to přispěje vše, k onomu našemu vzájemnějšímu lidskému propojení a porozumění, bližšímu též spojení se Zdrojem, Jsoucím, Absolutním a Vědoucím, Bohem. Tím, který nás přesahuje, ale též k Tomu, jenž se k nám také sklání a chce, jakožto náš nebeský OTEC, abychom mu byli blíž a blíže, než tomu bylo, či je doposud. Vždyť On stále čeká až se s Ním a v Něm, spojíme v Jedno a proto i já doufám, že to, jenž zde budete moci číst, nebude jen ze mne a mých zkušeností.

Je tu dnes vidět, zcela jasně velký zajem o věci tajemné, okultistické, o knihy,  které radí dotyčným,  jak převýšit druhé, získat nad druhými určitou moc a ve společnosti peníze a určitou prestiž. Jedno přísloví praví, že moudrost v apatice nekoupíš a stejně tak, ani naše moudrost, se nemůže rovnat množství námi přečtených knih. Moudrost vždy byla určitým nezaslouženým darem, který byl jaksi  poskytován, jen a jen tomu, bylo-li a je-li to v zájmu vyšší moci.Onoho duchovního principu, který nás všechny převyšuje a který označujeme slovem: Jediný a Nepomíjející, Bůh, Absolutno ,Velký Duch - sám Zdroj všeho Bytí. Dnešní společnost, však často jede po spirististickém a okultistickém závodním okruhu vyjimečnosti. Každý stojí v určité frontě na to své určité ,,zboží". Ale přiznejme si, jak v knihkupectví, třeba i při našem zběžném pohledu do regálů s náboženskou tématikou, můžeme pozorovat stále větší příklon vydavatelů knih, jako důsledek poptávky čtenářů, duchovních hledačů, stále větší a větší rostoucí řady knih s náměty jako je magie, taroty, hádání z ruky, věštění nejrůznějšího druhu a také čarodějnictví. Jiné směry a lepší směry, jako je buddhismus s jeho morálními zásadami, nebo biblické knihy, tak ty se často jen kdesi krčí.                                                                                                                                              Ač vím, že i některé rubriky jako ona rubrika o buddhismu, nebo o šamanismu, o telepatii se na mých stránkách zabývají těmito směry cítím zde onu opravdovost a hloubku, též pravdivost v tom, jak i dnes se naučit tomu opravdovému a plnému života Ve spojení s veškerenstvem i spojení při změněných stavech vědomí, kdy se rozšíří a propojí s jinými dimenzemi, žítí, v souladu s přírodou a vesmírem. A také se dále rozepisuji na těchto stránkách o dalším cenném  směru, kterým je podle mne pránické léčení.                                                                                                                Myslím si, že ze se lze i na těchto stezkách poučit a duchovně růst. Patrně budu stále silně brojit proti takovýmto negací a černou magií nasycenými směry, jenž, odvádí mnohou mysl do otroctví a lidskou duši tak do temnot magie. Magie ať černá, nebo bílá pro mne je to stále jedno a to samé i když se to mnozí snaží třídit, rozliši, je to obtížné, protože těžko zde určit hranici, kde začíná a kde končí bílá a kde se jedná již o černou magii. neboť mezi tímto plus a mínus je velice šedivá oblast. Ona ,,bílá", by chtěla se vetřít a stát se kladnou, nedílnou součástí mnoha života lidí. Těch, kteří ještě dnes mají silné duchovní potřeby a namísto toho, aby nalezly čisté prameny živé vody, s obzory plnými průzračné a čisté duchovnosti a hluboké křesťanské mystiky, padají tak do těchto magií zakrytých nastražených, smrtonosných jam.                                                                                  Je to zcela zřejmé, že tyto knihy o magii, se svými chytlavými tématy, jak získávat moc nad živly a nad druhými lidmi,jak získat bohatství apod., odsunuly Bibli, jako Boží slovo i Ježíše Krista kamsi na okraj,na samu periférii duchovního zájmu dnešního člověka. Tak se celé zapsané dějiny naší spásy, jenž se díky oběti ježíše Krista lidstvu otevřela,  staly pro mnohé dnes, jen jakousi Popelkou. Ačkoli jsme byli v dřívějších dobách považovány, za silně věřící a křesťanskou zemi.                                                                                                                                                     Možná, že i Vy sami jste si položily někdy otázku:,,Proč?". Proč se zejména mladí, zajímají spíše než o křesťanství o kdejaké pohanské kořeny, s jejich duchy, přírodními silami a  nevysvětlitelnými, tajemnem, obestřené podivnými jevy, keltskou minulost s jejími Merliny. A na druhé straně, je tu pro mne čistý šamanismus, jenž i když má, jak se může zdát, dost odlišné kořeny od křesťansví mystického, není tomu úplně zcela tak. Jedná se totiž o hluboce duchovní směr vnímání a prožívání okolního světa. Avšak i zde je potřeba být občas více obezřetnými, abychom se nedostali na scestí. Myslím-li šamanismus, pak se mi jedná čistě o onu širokost života, možnosti našeho duchovního rozměru a vnímání svého okolí. Vnímám jej pozitivně, protože nabádá člověka k bdělé pozornosti, plnějšímu a jasnějšímu vnímání, intuici, k propojení s veškerenstvem a k jeho ochraně, ochraně všeho živoucího.                                                                    Stejně jako u indianských kmenů uznávám Nejvyššího Velkého Ducha, Nebeského Otce, Stvořitele, (dle indiánů Manitua) , podle biblických zápisů Boha Jahveho.  Doufám, že trend nechat se vtáhnout do osidel magie, ať je nyní jakkoli silný, že se časem snad zvrátí a lidé, kteří hledají cosi pevného nebudou tak silně  hledat a vyhlížet bludičky vedoucí je do bažin.                                                                                                                                   Jakoby se již tak už tato celá společnost dost nepotácela a nebořila do bahna různé korupce, necitlivosti k jiným národům, ve ztrátě své vlastní identity, kulturnosi, se skoro žádnou výchozí ekonomikou, kde hlad, nemoce a neustálé boje, jenž se na jejich územích vedou a kam všade se dodávají zbraně od výrobců( ze zemí hovořících o míru), za peníze, na obě strany, neboť pryč se svědomím, vždyť je to přeci kšeft a dobré odbytiště zbrojního průmyslu a tak ony země doslovně i duchovně krvácí a jsou takto nemilosrdně nadále s podporou ,,mírotvorců" pleněny a pak jaká se tu objevuje ta milosrdnost od těchto různých států, když pošlou do válkou zmítaných zemí humanitární pomoc a postaví těm co přežili ony  ,,osvobozenecké boje" pro ně stanová městečka.                                                      Je to více než smutné a nelidské. A i když my, osobně, s tím patrně na vyšší úrovni, na níž se promenádují politické kreatury lidství, neuděláme asi nic, tak alespoň máme velikou možnost a plnou svobodu udělat sami se sebou hodně duchovně, a je tu taktéž možnost, se společně modlit a vše promeditovávat. S vysíláním energeticky pozitivních myšlenek, za lepší stav ve světě. Vysílat do svého okolí silné vibrace lásky pokoje, míru, harmonie to je cesta jíž se snažím jít a touto cestou i Vás vybídnout k obdobnému svobodnému konání pokud se pro ně rozhodnete, uznáte cenu takového konání, práce pro větší blaho ve světě. Tím nebudete léčit jen své okolí, ale pozitivně to ovlivní i vaši duši a zharmonizuje vaši tělesnost i ducha.                                          Ne nechci zde vést plané, rozhořčené výroky o stavu dnešní naší,, rozvinuté" společnosti a o onom zbytku okolního světa. Světa, který je pro nás trochu vzdálenější a to i s jeho těžkostmi, jenž je pro nás zde utopený tak trochu v mlze a je tak méně ožehavým, než naše místní problémy.                                                                                                                                    Avšak myslím si, že k uvědomnění si toho, kde a v čem žijeme, o onom současném, velikém příklonu lidí k snaze zbohatnout, získat věhlas a společenskou prestiž, jakožto i onen velký sklon k pohanství a také ve sílící víře ve sliby které jsou lidem dávány(zvláště před různými volbami) a víra v ony všemožné vykladače našeho  skvělého výhledu do budoucnosti a prosperitu. Takovéto jednání je již je dávno předpovězeno v Bibli, a budu se snažit tato slova i texty podložit. v každém úryvku,  a nejen svými slovy.

Chtěl by jsem zde se rozepsat o tom co Bible říká a chci psát proto, aby byla Vaše i má radost, stále větší, ale též i pokoj v mé i ve vaší duši, jež se často nám může nepozorovaně ztrácet a dochází poté u mnohých pak ku duševnímu  i tělesnému zhroucení. Proč? Neboť pokoj mysli i srdce se pozvolna rozplynul. Chtěl bych pro Vás proto napsat vždy pár řádků, pro posílení, upevnění a pro povzbuzení, k lepšímu duševnímu a celkově pozitivnímu naladění.Mám za to,že biblické poselství, je zejména dnes, pro nás tou jedinou a trvale radostnou zprávou.                                                                                                  Nyní bych se ještě rád vrátil k onomu svátečnímu a vánočnímu zamyšlení jenž se nevešlo celé do úvodního psaní.Lidé dnes všeobecně vydávají spousty peněz za léky, za vitamíny a minerály, za potravinové doplňky až po pilule na potenci, jakoby v jejím případě stál na ní celý svět, všechny lidské vztahy. ano chápu lidé chtějí žít v tělesné pohodě a užívat si co nejvíce svého života. Ale jak je to s jejich duchovním zdravím a tedy spirituálností jejich života? Nebo si pěstují kult svého těla ? Své tělesné krásy a neodolatelnosti namísto krásy duchovní? Starají se spíše o své tělo, muži v posilovnách se svými osobními trenéry a ženy které se pak opékají do nepřirozené nahnědlé barvy kůže v soláriích. U žen pak ještě tu je další marnivost v podobě pravzláštnosti svých melírovaných vlasů, prodlužovaných řas a taktéž záliba projevovaná v marnivém vymalování a prodlužování svých nehtů, z čehož různé salóny zaměřené na tato roztodivná zkrášlení rostou na sídlištích a nejen zde jako houby po dešti.Myslím si že by bylo správné si položit otázku, každý sám za sebe:,,kam se osobně řadím já?"Toto není kvíz, ale spíše by to měla být sonda do našeho osobního smýšlení a způsobu i to jakým směrem kráčíme. Mnoho lidí si dává v tyto dny novoroční předsevzetí, že přestanou tolik pít alkohol, tolik jíst, nebo že přestanou kouřit ,že budou více sportovat atd...atd...Proč? Kolik z lidí tato předsevzetí opravdu myslí vážně a uskuteční je opravdu. Dá se říci, že pokud se jedná o opravdové rozhodnutí skončit stím a tím, nebo naopak se rozhodnou s opravdovostí něco nového pozitivního uskutečnit, tak je skoro stoprocentní pravděpodobnost, že se to onomu člověku podaří uskutečnit. Nesmí to však být jen slova vyslovená do větru ve stavu kdy někdo má po bujném večírku bolavou hlavu. Věřím, že ten kdo má opravdovou touhu, cítí silnou vnitřní potřebu po spiritualitě, hlubokém duchovním životě a hledá věci ne povrchní, ale začne-li hledat Boha tak se tak stane a nemůže tomu býti ani jinak, protože to koresponduje a silně rezonuje s jeho vnitřní potřebou. Takový jedinec si najde čas, aby rozvíjel svoji víru , svou spiritualitu, objevoval pravé bytí a neplul tak jako většina na povrchnosti věcí. Ježíš Kristus a i mnoho jeho pravých následovníků nám zanechali v minulosti obraz toho jak žít pod Božím vedením, jak Boha a čím správně uctívat. Kristus by měl a myslím si že i je stále živoucím v těchto věrných bratrech a sestrách kteří kráčeli a jdou i dnes v jeho šlépějích směrem k nebeskému Otci Bohu..Radujme se z Božího slova Bible, zkoušejme svou ryzost to jak co nejlepším způsobem smýšlet, mluvit, konat a uctívat našeho Stvořitele, který nám denodenně sesílá životadárnou energii a schopnost rozumně uvažovat a poskytuje i prostor pro naši pokoru a úctu vzhledem k Němu, možnost o Něm svědčit svým chováním mezi ostatními lidmi. Apoštol jaku napsal, že člověk který nepochybuje dostává. Ti kdož pak pochybují nedosahují, ani neobdrží. Ježíš řekl že ten kdo prosí dostává a ten kdo tluče tomu je otevřeno. Kéž se Kristus narodí v každém z nás a chodíme tak jak chodil on, neboť Ježíš chodil každý den s Bohem, modlil se a rozmlouval s Otcem.                                                                                                                  Chovejme se a smýšlejme, co opravdové děti Boží a ne jako ti co se nechávají lapit do sítí ptáčníkových, do osidel satanových nástrah v pavučině světa.          Kračejme s plným odhodláním ke Světlu všech světel. Kéž je Bůh s námi vždy od časného rána a v našem životě ať je přítomna silná touha po Bohu, kéž kráčíme tímto světem co poutníci hledající lepších věcí a věčného života pod Boží milostí, jenž je již nyní v hojnosti poskytována těm, kteří v ní věří, věří, že obdrží a s plnou důvěrou prosí o vedení Otce . Vzpomeňme na příběh o marnotratném synovi a o jeho návratu, k návratu máme zatím ještě stále dveře do božské náruče do Jeho milosti oteřeny. Tak pojďme vždyť -,, Nyní je čas vykročit!". Právě teď v tuto chvíli ne neodkládej cestu, ale vykroč na ní nyní v tomto okamžiku. Stačí se jen opravdu rozhodnout a jít. Ne snad až od Nového roku, ale teď.       Jan